Centrum serwisowe

Kompleksowa obsługa
firm i instytucji

Sprzedaż ze stawką vat 0% dla jednostek edukacyjnych

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26, Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają wyłącznie towary wymienione w załączniku nr 8 do powyższej ustawy, tj.:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery,
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy),
  • urządzenia komputerowe do pism Braille'a,

Aby skorzystać ze stawki VAT 0%, należy dostarczyć do sklepu KWARK jedynie:
dla punktu a) formularz zamówienia zawierający wyszczególnione nazwy i ilości towarów, potwierdzony przez organ prowadzący daną jednostkę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dla punktu b) jeśli sprzęt kupowany jest przez organizację w celu dalszego nieodpłatnego przekazania go placówkom oświatowym - wymagane jest zamówienie jak w punkcie a oraz dodatkowo umowa o nieodpłatym przekazaniu w/w sprzętu komputerowego.

Formularz zamówienia dla sklepu Kwark Komputer, Kielce, ul. Jagiellońska 60b/6u - do pobrania w formacie PDF» i MS Word»
Formularz zamówienia dla sklepu Kwark 2 Komputer, Kielce, ul. Warszawska 166/43 - do pobrania w formacie PDF» i MS Word»

Formularz zamówienia dla sklepu Kwark Komputer Hobby, Kielce, ul. Toporowskiego 43 - do pobrania w formacie PDF» i MS Word»

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach http://kuratorium.kielce.pl/6001/dostawa-sprzetu-komputerowego-dla-szkol-0-vat-wyjasnienia-i-intepretacje

Jesteśmy Autoryzowanym Sprzedawcą programów Microsoft w wersji EDUKACYJNEJ Posiadamy w ofercie Tablice Interaktywne oraz Projektory UltraShort dedykowane do tablic interaktywnych Oferujemy kompleksowe dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek edukacyjnych ze stawką VAT 0%

 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

  • sklep Kwark Komputer na ul. Jagiellońskiej 60b - Marcin Tysiączny, tel. 41/3463231, 3461765
  • sklep Kwark 2 Komputer na ul. Warszawskiej 166 - Tomasz Tysiączny, tel. 41/3686122, 3686123
  • sklep Kwark Komputer Hobby na ul. Toporowskiego 43 - Dariusz Rogowski, tel. 41/3328010, 3328011

Zobacz listę naszych referencji, dostępne na podstronie Referencje»