Centrum serwisowe

Kompleksowa obsługa
firm i instytucji

Raty/leasing

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę ratalną za pośrednictwem firm ratalnych SANTANDER (dawne AIG) oraz Alior Bank.

Minimalna wartość kredytu to 300 zł, kredyt jest udzielany na okres od 3 do 36-ciu miesięcy.

Aby uzyskać kredyt, w większości przypadków, wystarczy przedłożyć jedynie dowód osobisty.

Wszystkie formalności załatwiane są w salonach Kwark Komputer w ciągu kilku minut !!!

 

W niektórych przypadkach firma ratalna może wymagać dodatkowo:

  • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy.
  • Emeryci i Renciści: legitymacja emeryta lub rencisty, ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopię decyzji o przyznaniu świadczenia lub kserokopię ostatniej waloryzacji.
  • Prowadzący gospodarstwo rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub kserokopię nakazu płatniczego oraz kserokopię ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopię ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego.
  • Prowadzący działalność gospodarczą: kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopię dowodów opłacenia składek ZUS z ostatnich trzech miesięcy lub kserokopię poświadczonej przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowej za okres co najmniej ostatnich trzech miesięcy lub kserokopię dowodów opłacenia podatku dochodowego z ostatnich trzech miesięcy.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronach internetowych firm ratalnych:

 

Oferujemy również zakup sprzętu w formie Leasingu poprzez firmy EFL, Millenium oraz Mikrotech (leasing z redukcją wpłat na fundusz PFRON). Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych firm leasingowych: